Dir Dammen, Dir Hären,

leider sinn och mir lo gezwongen, op Grond vun de neie Bestëmmungen vun der Regierung, eise Chrëstmoart 2020 ofzesoen.

Mir wënschen Iech all Guddes an hoffen op eng schéin 40. Editioun vum Eechternoacher Chrëstmoart 2021.

Mat beschte Gréiss

* * *

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider sind auch wir jetzt gezwungen auf Grund der neuen Bestimmungen der Regierung unseren Weihnachtsmarkt 2020 abzusagen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen auf eine schöne 40. Auflage des Eechternoacher Chrëstmoart 2021.

Mit freundlichen Grüβen

* * *

Mesdames, Messieurs,

Malheureusement nous sommes maintenant également obligés d’annuler notre Marché de Noël 2020 en raison des nouvelles réglementations du Gouvernement.

Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons de pouvoir organiser une belle 40. édition du Eechternoacher Chrëstmoart 2021.

Meilleures salutations

Info Chalet

Die seitens von ProActif konzipierten Chalets bestehen aus einzelnen Modulen mit Boden.

Die Module sind handwerklich verarbeitet und allseitig mit Wetterschutzlasur behandelt.

Stecker für Stromanschluss im Chalet vorhanden.

%d Bloggern gefällt das: